Jdi na obsah Jdi na menu
 


4. zpráva

20. 9. 2015

21. 9.                                                  4. zpráva

 

  • V minulém týdnu si děti zvolily 3 zástupce do školního žákovského parlamentu pro tento školní rok. Zvoleni byli: Andulka Kovaříková, Matúš Púll, Jakub Vrtiška. 2krát měsíčně se budou účastnit schůzek školního parlamentu. O tom, co se na schůzkách řešilo, potom budou vždy informovat děti ve třídě.

  • V letošním roce jsem dětem dovolila používání mobilního telefonu před vyučováním, o velké přestávce a po vyučování. Nyní nevím, jestli jsem s tou velkou přestávkou udělala dobře. Prosím o pomoc při působení na děti ohledně rozumného používání mobilu. Některé děti se při jeho používání chovají rozumně, tj. vnímají i okolní svět kolem sebe. Někteří jsou však jak umanutí a v době povoleného používání mobilu nevnímají cokoliv jiného. Stále vysvětluji, že je nejprve nutné splnit povinnosti - příprava na hodinu, zápis úkolu, odevzdání sešitů, plnění služby atp... U některých jedinců však vysvětlování nepomáhá. Nechci kazit používání mobilu všem, proto jsem nyní vyhlásila, že kdo nebude plnit své povinnosti a bude celou třídu zdržovat tím, že nevnímá a budeme muset kvůli něčemu neustále čekat, nebude mobil moci ve škole používat. (Omezím to nějakou dobou.)

  • Tento týden již vyšlo 2. číslo třídního časopisu, zatím s názvem Teorie třídního třesku. Žáci si utvořili redakční skupiny podle své volby. Každá redakce vždy týden připravuje své číslo a týden jej vystavuje.1. redakční skupinou byli chlapci: Matúš, Dan, Miky. Velice usilovali o to, aby mohli tvořit 1. číslo, měli veliké plány, ale záhy zjistili, že tvorba dá i nějakou práci, takže poslední den před vydáním rychle něco vytvořili. Doufám, že až na ně přijde opět řada, bude to lepší. 2. redakční skupina si vedla mnohem lépe: Kristýnka, Kačenka Nevolková, Andulka Kovaříková a Vendy. Holky celý týden každé odpoledne tvořily v kabinetě na počítači, myslím, že se u toho i dobře bavily, soudě podle zvuků, které ke mně z kabinetu každý den doléhaly. Stálo to ale za to, děvčata nacvičila i pěknou reklamu na uvedení svého vydání. Moc je chválím. 2. číslo už se podobá opravdovému časopisu. Nyní už se tvoří 3. číslo, tak se těšíme celá třída.

  • ČJ - Opakovali jsme hlavně skloňování a pravopis podstatných jmen. Některé děti se měly nechat vyzkoušet z řad vyjm. slov, protože je v pondělí neuměly, většina tak učinila, ne však všichni. Info jsem napsala do ŽK. Nechci být krutá, ale tento týden již použiji číselnou stupnici 1- 5. Psali jsme diktát, ten dopadl výborně. Horší to bylo s doplňovacími cvičeními.(Což souvisí s tím, že někteří žáci pracují velmi pomalu.) V páté třídě již musím hodnotit i určité tempo. Žák/yně, který/á chce být hodnocen/a známkou 1, musí být i přiměřeně rychlý/á. Tento týden budeme opět pokračovat v učivu o podstatných jménech a přidáme i slovesa. V uč. asi na str.17

  • Ma- Opakovali jsme hlavně násobení a řešení slovních úloh s více výpočty a zaokrouhlování. Jsem ráda, že toto učivo si děti poměrně dobře zapamatovaly. Nyní však řeším, hlavně s některými chlapci, že matematika je i o přesnosti, nejenom o logice. Je nutné: text si správně přečíst, zvolit správné řešení, opsat správná čísla, psát čitelně a hlavně si vše po sobě zkontrolovat. Některým borcům toto musím stále připomínat. Většina dětí nestihla v páteční hodině g. vyřešit opakovací úlohy z geometrie v PS na str. 44 a 45. Nesly si úkol tedy domů. Toto je opravdu základní učivo a všichni jej již musí umět. Někdy se děti při geometrii zdrží tím, že nevnímají postup, který předvádím na tabuli.Tento týden dojdeme v uč. na str. 13, budeme opakovat dělení i písemné. G - v PS na str.46, 47.

  • Vl - V zeměpisné části se zabýváme Středočeským krajem, ten budeme nyní probírat podrobněji, protože v něm žijeme. Snažím se, aby děti, co nejvíce vyčetly z mapy a uměly se v ní rychle a správně orientovat. Při záznamech do PL musí děti mapu používat. V dějepisné části jsme probrali období Jagellonců. Tento týden probereme renesanci. Na počátku každé hodiny VL a Př opakujeme poslední učivo. Aktivitu dětí hodnotím.

  • PŘIPOMÍNÁM : Moc Vás všechny zvu na třídní schůzku ve středu 30. 9. v 17. 30hod. Přeji pěkný týden V. Smetanová